Search
Search

Disclaimer

Inhoud website en publicaties:

De inhoud van deze site is en wordt zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan informatie niet correct en/of incompleet zijn.Stichting ANEMOON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze website. Tevens behoudt Stichting ANEMOON zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen in de informatie op deze website aan te brengen.

 

Aansprakelijkheid

Voor iedereen die waarnemingen doet voor Stichting ANEMOON of op een andere wijze een bijdrage levert aan Stichting ANEMOON, doet dat geheel op vrijwillige basis en geheel op eigen risico. Er kunnen aan die activiteiten geen rechten worden ontleend. Evenmin kan Stichting ANEMOON aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade (aan derden) of lichamelijk letsel als gevolg van dergelijke activiteiten.

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top