Search
Search

Samenwerking

Stichting ANEMOON werkt samen met onderstaande organisaties

 

Stichting ANEMOON is mede bestuurder van de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF). Deze stichting coördineert onderzoeksactiviteiten door vrijwilligers op het gebied van planten en dieren. Daarnaast coördineert de VOFF gezamenlijke en soortgroep-overstijgende projecten.

 

De Strandwerkgemeenschap (SWG) is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in mariene biologie. Een belangrijke doelstelling is het verspreiden van kennis over de dieren en planten van de Nederlandse zoute en brakke wateren. Hoewel de naam anders doet vermoeden houdt de SWG zich niet alleen met het aanspoelsel op het strand bezig, maar ook met de bewoners van onze dijken, zeearmen, de Waddenzee, buitendijks en binnendijks brak water en de Noordzee. De SWG publiceert iedere twee maanden "Het Zeepaard". Dit tijdschrift wordt toegestuurd naar de leden van de SWG. De SWG heeft een eigen database voor waarnemingen van de leden "Het Centraal Systeem" (CS). Voor onderzoeksdoeleinden heeft Stichting ANEMOON toegang tot deze database.

 

 

Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De basis van de organisatie wordt gevormd door de 50 werkgroepen, die ieder een bepaalde diergroep bestuderen.Voor wat betreft weekdieren werkt Stichting ANEMOON nauw samen met Stichting EIS, in het bijzonder voor wat betreft de weekdieren van Bijlage II en IV van de Europese Habitatrichtlijn. Stichting EIS verzorgt in opdracht van Stichting ANEMOON de aansturing van het professionele deel van het  monitoring en verspreidingsonderzoek van de Nauwe korfslak, de Zeggekorfslak en de Platte schijfhoren.

 

 

Stichting Duik de Noordzee Schoon (DDNZS) draagt bij het verbeteren van het  leefmilieu op en rond wrakken, onder meer door deze tijdens expedities toe ontdoen van achtergebleven visnetten. Zo wordt voorkomen dat daarin steeds maar weer allerlei dieren verstrikt raken (spookvissen). Daarnaast informeert deze stichting sportduikers over de cultuurhistorische en biologische aspecten van de wrakken op de bodem van de Noordzee. Naast wrakduiken worden ook duiken gemaakt op natuurlijke riffen zoals de Klaverbank en op andere speciale locaties, die vaak nog niet eerder door duikers zijn bezocht. Tijdens de expedities worden films en foto’s gemaakt en deze worden gedeeld met het brede publiek. Tijdens de expedities worden steeds ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Daarbij worden onder meer steeds door zoveel mogelijk deelnemers MOO-formulieren ingevuld. Deze komen ten goede komen aan het monitoring- en verspreidingsonderzoek van Stichting ANEMOON.

 

 

 

Biologische Werkgroep (BW) van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB)

 

 

 

 

 

 

Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV)

 

 

 

 

RAVON is een kennisorganisatie die zich richt op de studie en bescherming van in Nederland voorkomende amfibieën, reptielen en vissen. RAVON voert onderzoek uit en zet de hieruit voortvloeiende kennis en data in voor advies, voorlichting en bescherming. Voor meer informatie zie RAVON. Om op de hoogte te blijven van de projecten van RAVON zie Schubben & Slijm.

 

 

 

Krabben. In Nederland kunnen, afgaande op het verspreidingsgebied in zee, 38 krabbensoorten gevonden worden. Hiervan zijn in totaal 27 soorten krabben ook daadwerkelijk op het strand aangetroffen. Elf soorten hiervan zijn niet zeldzaam, en slechts 3 soorten zijn zeer algemeen te vinden. Hieronder staan afbeeldingen van de 11 niet zeldzame soorten

 

 

 

Are you looking for an experienced cameraman who is specialized in filming underwater? A driven filmmaker who has sense of expression and emotion and just aims for the very best? A professional diver who has an affinity with nature and ecology? Or simply exclusive underwater footage of high quality? Then I can help! Because of my overview and analytical skills I am able to realize film reports in an efficient and effective way.  Nudibranch – Marine Discovery Productions

 

 

Les Fruits de Mer are dedicated to pioneering the sport, art and science of Extreme Shallow Snorkeling (“le E.S.S.”) all over the world, through documentary film-making, scientific photography, outreach, and other initiatives. Les Fruits de mer. Statia wildlife.

 

 

Goofy Aqua Video. Uw partner voor het maken van filmreportages boven & onderwater, van opnamen tot en met eindproduct.Uw oude beeldmateriaal met een emotionele waarde gemonteerd op een persoonlijke DvD. Voor meer informatie zie Goofy Aqua Video.

 

 

De Zoogdiervereniging zet zich in voor onderzoek naar, en bescherming van inheemse wilde zoogdieren én hun leefgebieden in Nederland. Voor meer informatie zie zoogdiervereniging. Om op de hoogte te blijven van de projecten van de Zoogdiervereniging zie de telganger.

 

 

Submers Onderwaterwereld. Submers.nl is een platform voor aquatische- en mariene ecologie gerelateerde onderwerpen. De site is momenteel vooral ingericht met onderwaterfoto’s. Voor meer informatie zie Submers Onderwaterwereld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top