Search
Search

Donaties

Steun ons
Stichting ANEMOON kan haar werk niet doen zonder vrijwilligers en donaties:
Wat kunt u zoal doen?
- Ik wil een vrijwilliger worden
- ik wil een gift doen
- ik wil online doneren (via Geefgratis)
- ik wil machtigen
- ik wil periodiek geven (vanaf 1 januari 2014 zonder notaris!)
- ik wil nalaten
- ik wil een actie opzetten
- ik wil netwerken (oa via Facebook een Twitter)

Wilt u inzicht in wat er met uw gift wordt gedaan?
Kijk dan hier voor voorbeelden.

Gift / donatie
Steun stichting ANEMOON met uw gift op bankrekening NL48 INGB 0007 2282 75, t.n.v. Stichting ANEMOON te Lisse. Uw bijdrage aan het ANEMOON-werk is zeer welkom! Uw gift is met een inkomensdrempel fiscaal aftrekbaar. Wilt u 100% aftrekbaar geven? Lees dan hieronder verder bij `Periodiek geven`.
Let op: mogelijk vermeldt uw bank niet uw naam en adres op onze bankafschriften. Bent u nog geen bekende bij stichting ANEMOON en wilt u wel onze dank en/of gratis nieuwsbrief ontvangen? Vermeld dan bij de overmaking voor de zekerheid uw naam en adres onder `omschrijving`.

Online doneren
Ook eenmalige of anonieme giften zijn welkom! U doneert online snel en gemakkelijk via de pagina van stichting GeefGratis.

Machtigen
Geef `eenmalig` of `doorlopend tot wederopzegging` met een machtiging. Dit kan online of met de papieren machtigingskaart. Met een doorlopende machtiging regelt u uw vaste gift aan stichting ANEMOON en biedt u ons zekerheid in het financieel plannen van projecten. U bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak u geeft en u kunt uw machtiging snel en eenvoudig opzeggen met slechts één telefoontje of email. Voordat stichting ANEMOON uw gift incasseert, ontvangt u van ons eerst een bevestiging.
Download hier het machtigingsformulier. Het ingevulde formulier stuurt u naar: Stichting ANEMOON, Postbus 29, 2120 AA Bennebroek.


Nalaten
Als u een testament laat opstellen bij de notaris, kunt u een goed doel opnemen als (mede-)erfgenaam of een legaat toekennen aan een goed doel. Over deze vorm van doneren aan goede doelen hoeft u geen successierechten te betalen. Uw nalatenschap komt dus voor 100% bij het goede doel terecht. Wij geven u hierover graag persoonlijk advies. U kunt voor meer informatie over nalaten aan een goed doel ook terecht op goededoelen.nl.

Actie opzetten
Er zijn veel manieren om in actie te komen voor stichting ANEMOON! Organiseer een voorlichtingsbijeenkomst of een sponsorevenement, een verkoopactie of collecte. Start bijvoorbeeld op www.geef.nl/doel/anemoon/acties u eigen fondsenwervende pagina voor stichting ANEMOON of verzin een originele andere manier om zo geld op te halen voor het ANEMOONwerk.

Netwerken
Help Stichting ANEMOON haar netwerk te vergroten en zo haar werkwijze breder bekend te maken. Dat kan in uw eigen omgeving (werk,familie, vrienden, zakelijk netwerk en verenigingsleven), maar ook heel eenvoudig door stichting ANEMOON op Facebook of Twitter te `liken` of volgen. Ga naar Facebook page om ons te liken, de Facebook community om deel te nemen en Twitter.

 

Periodiek geven

Wilt u duurzaam én fiscaal aantrekkelijk doneren? Download dan hier de overeenkomst periodieke gift plus voorwaarden. Sinds 1 januari 2014 kunt u zonder tussenkomst van een notaris uw periodieke schenking rechtstreeks met het goede doel regelen. Dat scheelt tijd en kosten. U behoudt het recht uw schenking 100% af te trekken van uw inkomstenbelasting. Met uw periodieke gift helpt u stichting ANEMOON bovendien extra, omdat u ons met uw vaste bedrag per jaar financiële zekerheid geeft voor de toekomst. Nóg eenvoudiger periodiek geven? Download dan hier tevens het machtigingsformulier.

De 5 voordelen van een vaste gift per jaar:

 1. Fiscaal voordeel Uw periodieke gift is 100% aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
 2. Duurzaam Met uw vaste gift per jaar geeft u stichting ANEMOON financiële zekerheid in haar werk voor he mariene milieu en de mollusken.
 3. Gratis en geen gedoe Sinds 1 januari 2014 kunt u uw periodieke gift zonder tussenkomst van een notaris rechtstreeks regelen met het goede doel.
 4. Overeenkomst De opzet van de onderhandse overeenkomst tussen u en stichting ANEMOON voor uw periodieke gift staat al klaar! Lees de overeenkomst en de onderstaande toelichting.
 5. Gemak Met het afgeven van een machtiging heeft u geen omkijken naar uw tijdige overmaking en houdt u toch controle. Toelichting op de onderhandse overeenkomst • Uw structurele financiële ondersteuning van het werk van stichting ANEMOON is zeer welkom! Wij zullen uw gift inzetten daar waar het ’t meest nodig is, tenzij u in de overeenkomst een specifiek doel benoemt.
 • De in de overeenkomst vermelde periodieke gift is zonder drempel en in z’n geheel (100%) fiscaal aftrekbaar.
 • Daar tegenover stelt de Belastingdienst bij een periodieke gift als voorwaarde, dat u als schenker de verplichting heeft gedurende minimaal vijf jaren zonder onderbreking en in gelijke jaarlijkse delen een vast bedrag over te maken (desgewenst in (twee-)maandelijkse, kwartaal- of halfjaarlijkse termijnen).Een andere voorwaarde is dat u niet voortijdig een deel of het totaalbedrag van de gift in één keer overmaakt aan stichting ANEMOON.
 • Stichting ANEMOON is een officieel door de Belastingdienst erkende `Algemeen Nut Beogende Instelling` en voldoet aan de eisen verbonden aan deze ANBI-status. Deze zijn terug te vinden op www.anemoon.org/organisatie/anbi of opvraagbaar bij stichting ANEMOON. • U kunt uw periodieke gift (al of niet in meerdere termijnen per jaar) overmaken op bankrekeningnummer NL30 INGB 0006560075 ten name van stichting ANEMOON te Bennebroek onder vermelding van ‘periodieke gift’.
 • U kunt de overmakingen zelf ter hand nemen, bijvoorbeeld agenderen met internetbankieren, maar ook een doorlopende machtiging afgeven voor automatische incasso door stichting ANEMOON. U heeft dan verder geen omkijken naar de tijdige overmakingen. • In geval van een doorlopende machtiging zullen wij het overeengekomen (termijn-)bedrag automatisch van uw rekening afschrijven op of rond de 25e van de van toepassing zijnde maand(en). De machtiging eindigt automatisch na afschrijving van de laatste termijn, conform de overeenkomst. Na ondertekening van de machtiging ontvangt u van ons eerst een bevestigingsbrief met daarin volgens de SEPA-regels een uniek machtigingsnummer (transactienummer) en het incassanten ID-nummer van Stichting ANEMOON.
 • Aan de schenkingsovereenkomst wordt een uniek ‘transactienummer’ toegekend. Op basis van dit nummer én het ANBI-nummer van Stichting ANEMOON kan de Belastingdienst zowel uw giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting als de administratie van Stichting ANEMOON controleren. Indien door de Belastingdienst gewenst, vult u deze nummers in in uw aangifte.

 

 

 

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top